Steun ons en help Nederland vooruit

Het is de constructieve, pragmatische en optimistische wijze waarop D66 politiek bedrijft, die ertoe heeft geleid dat ik in 2013 lid ben geworden van D66. Ik vind het belangrijk dat ons optimistische en realistische geluid altijd aanwezig is om tegenwicht te bieden aan gevoelens van pessimisme en angst. Absoluut zijn er problemen in ons land en in onze stad, maar laten we waarderen in welke omstandigheden wij leven en vanuit daar proberen verbeteringen te realiseren. Een persoonlijke reden waarom ik een trotse D66’er ben, is de inzet van D66 voor volledige gelijkwaardigheid voor iedereen. Niet alleen in de wet, maar zeker ook in de vrijheid om zichtbaar jezelf te zijn.

Sinds april 2016 heb ik het voorrecht om als raadscommissielid politiek actief te zijn namens D66 Tilburg. Daarvoor ben ik ruim anderhalf jaar fractieondersteuner geweest. In beide rollen heb ik ervaren wat nodig is om een goed functionerend raadslid te zijn. Als raadscommissielid houd ik mij bezig met de onderwerpen duurzaamheid, milieu en afval. Het zijn belangrijke en uitdagende onderwerpen waarop wij als D66 vooruitstrevend willen zijn en waarvoor ik mij de afgelopen periode vol overgave heb ingezet. Ik ben ervan overtuigd dat onze generatie de dure plicht heeft om klimaatverandering nu aan te pakken! Via onze website en via social media heb ik daarover veelvuldig gecommuniceerd om zoveel mogelijk mensen te betrekken.

Een aantal concrete zaken waarvoor ik mij in Tilburg heb hardgemaakt zijn:

  • Invoeren van een Ja-Ja sticker
  • Lagere afvalbelasting voor eenpersoonshuishoudens
  • Statiegeld op petflesjes en blikjes
  • Afvalscheiding
  • Aardgasvrije wijken
  • Groene Leges bij duurzame (ver)bouw
  • Transparante en eerlijk tarieven voor stadsverwarming

Ik vind het zeer belangrijk dat in de politiek altijd de inhoud en de menselijke verhoudingen voorop staan. Ik heb als raadscommissielid ondervonden dat je met die insteek moeilijke, gevoelige dossiers tot een goed einde kunt brengen en tevens kunt samenwerken met partijen die op het oog wat verder van je afstaan. Deze manier van politiek bedrijven wil ik voortzetten mocht ik als raadslid worden gekozen. Niet eerder heb ik op de kandidatenlijst gestaan, dus het wordt een mooie en eervolle uitdaging die ik graag aanga.

Wil je meer over mij weten, mij helpen met campagnevoeren of heb je opmerkingen/suggesties? Mail me dan of kijk op mijn social media.

Woordvoerderschappen: Klimaat en energie - Wonen - Maatschappelijk vastgoed - Schoon en afval (milieu) - Mobiliteit en parkeren - Koningsplein

Meer van Julian Zieleman