Steun ons en help Nederland vooruit

In Tilburg ben ik geboren en getogen, ontmoette ik mijn grote liefde en werd mijn nieuwe liefde geboren.  Wat een eer dat ik voor de tweede keer van deze prachtige gemeente volksvertegenwoordiger mag zijn. Als raadslid zet ik mij in voor een toekomstbestendig, duurzaam en inclusief Tilburg. Graag doe ik dat SAMEN met u.

Goed onderwijs
Goed onderwijs ligt aan de basis van een gezonde samenleving. Maar onze samenleving verandert continue. Dat betekent dat ook ons onderwijs zich moet door ontwikkelen. Als woordvoerder onderwijs pleit ik namens D66 voor het experimenteren met nieuwe onderwijsvormen. Uiteraard streven we daarbij altijd naar kwaliteit en toegankelijkheid, voor iedereen.

Invloed op uw woonomgeving
De nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd in 2021. Deze wet gooit vele ingewikkelde regels overboord. Als woordvoerder bestemmingsplannen zie ik hoe complex we het hebben gemaakt. D66 wil dan ook dat de nieuwe omgevingswet ruimte biedt voor meer, simpele, duidelijke invloed voor inwoners en initiatiefnemers. D66 gelooft in kansen en vernieuwende manieren om SAMEN aan de slag te gaan voor een nog mooier en inclusiever Tilburger.

Woordvoerderschappen: Onderwijs (0-18jr) - Ruimtelijke kwaliteit en bestemmingsplannen - LHBTI, emancipatie en diversiteit - Vluchtelingen

Meer van Stefanie Vatta