Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur D66 Midden-Brabant

Het negenkoppige bestuur van D66 Midden-Brabant organiseert de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Zie d66.middenbrabant.nl voor meer informatie over het bestuur.

Fractieondersteuner

Voor vragen of informatie over D66 Tilburg kunt u mailen naar de fractieondersteuner; fractie@d66tilburg.nl

Raadsfractie

De D66 fractie is met negen raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Tilburg. Daarnaast is er één commissielid.

Steunfractie

De steunfractie ondersteunt de raadsleden bij het raadswerk. Momenteel bestaat de steunfractie uit vier leden.

Wethouders

D66 Tilburg levert twee wethouders aan het college van burgemeester en wethouders.