Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur D66 Midden-Brabant

Het bestuur van D66 Midden-Brabant organiseert de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Voor meer informatie ga je naar de afdelingswebsite.

Fractieondersteuning

Voor vragen of informatie over D66 Tilburg kunt u mailen naar de fractiemedewerkers; fractieondersteunerD66@raadtilburg.nl

Raadsfractie

De D66-fractie is met negen raadsleden en twee burgerraadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Tilburg.

Wethouders

D66 Tilburg levert twee wethouders aan het college van burgemeester en wethouders.