Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuurlijke vernieuwing

De rol van de gemeenteraad is aan het veranderen. De raad is nog altijd een belangrijke partij in de stad maar niet meer de allesbepalende factor. Er is meer ruimte ontstaan voor initiatieven van inwoners en er is meer ruimte voor inwoners bij plannen van de gemeente. Het nieuwe Spoorpark is hier het ultieme voorbeeld van. Onze wethouder gaf het proces uit handen en stond betrokken aan de zijlijn. De gemeenteraad stemde in met de plannen van het regieteam, samengesteld uit bewoners, wijkvereniging, ondernemers en woningcorporatie. Het resultaat: een breed gedragen, prachtig plan, zonder een enkel bezwaar. Het innovatieplatform jeugdhulp is een ander voorbeeld. Onze betrokken wethouder liet zien dat de jongeren zelf, de professionals en de ouders zelf vaak met de beste ideeën voor verandering komen. Ook in een taai beleidsdomein.
Deze nieuwe manier van samenwerken vraagt van de gemeenteraad dat zij telkens reflecteert op de rol die ze het beste aan kan nemen. Laten we los of zijn wij hier aan zet om een beslissing door te voeren? In beide gevallen en alle varianten daar tussenin is D66 Tilburg kritisch op het democratisch handelen van de gemeenteraad. Onze uitgangspunten voor het besturen van de stad zijn de volgende:

- Geef ruimte aan de inwoners om mee te denken

- Creëer draagvlak onder de inwoners

- Ga in gesprek met betrokkenen

- Experimenteer met wijk- en buurtbudgetten

- Toets voorstellen op kernwaarden zoals duurzaamheid, toegankelijkheid en samenwerking

- Vermijd juridische procedures

- Meten van ‘Van het kastje naar de muur’-beleving onder inwoners en het terugdringen van de onderliggende oorzaken

- Steunen van de media als waakhond

Samen bouwen we aan de stad