Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzame economie

Wij streven naar een duurzame, circulaire economie, waarin herbruikbaarheid van producten en grondstoffen de norm wordt. Alleen zo kan de economie blijven groeien zonder onze kinderen tekort te doen. Een van de bouwstenen van de circulaire economie is hergebruik van afval, waarmee we grondstoffen een tweede leven geven. Daar zetten wij de komende periode dan ook vol op in.
Een duurzaam Tilburg maken we niet alleen. Het bedrijfsleven speelt hierbij een cruciale rol. Koplopers binnen het Tilburgse bedrijfsleven willen we (h)erkennen en actief ondersteunen bij hun voortrekkersrol richting collega-bedrijven.

- Restafval van de inwoners terugbrengen tot minder dan 100 kilo per jaar

- Afvalscheiding in de publieke ruimte verbeteren

- Afvalscheiding bij bedrijven stimuleren

- Milieustraat Berkel-Enschot blijft open

- Aanpakken van papierverspilling

- Stimuleren lokale initiatieven tegen voedselverspilling

- Meer duurzame inkoop door de gemeente

- Stevige handhaving op de Wet Milieubeheer

- Samen met koplopers inventariseren onnodige belemmeringen bij verduurzaming

- Green Deals sluiten met bedrijven en instellingen

- Onderzoek naar inzetten van bedrijfsmatige restwarmte

- Alle bedrijventerreinen, nieuw en bestaand, worden duurzaam

- Verduurzamen van de terrasverwarming

Duurzame toekomstbestendige economie