Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed onderwijs

Talentontwikkeling is een van de krachtigste wapens tegen maatschappelijke ongelijkheid. Er is in de afgelopen jaren door D66 Tilburg veel geïnvesteerd in het onderwijs om kansen te creëren voor alle inwoners. Het aantal vroegtijdig schoolverlaters en de jongerenwerkloosheid zijn gedaald en er zijn investeringen gedaan met oog voor de behoeftes van de mensen in de verschillende Tilburgse wijken. Er is fors geïnvesteerd in moderne en duurzame onderwijshuisvesting. De school speelt een belangrijke rol in de wijk en op sociaal gebied. Er is meer partnerschap tussen gemeente en onderwijs op belangrijke vraagstukken, en die zijn er nog genoeg de komende jaren. Reden genoeg voor D66 Tilburg om stevig in te blijven zetten op goed onderwijs in onze gemeente. Dat doen wij met de volgende speerpunten:

- Verstevig de plek van de school in de wijk

- Bieden van 365 dagen onderwijs en opvangmogelijkheden van 7 tot 7

- Onderwijs buiten de leslokalen brengen

- Werkdruk voor leerkrachten verlagen

- Investeren in onze mensen in het onderwijs

- Passend onderwijs voor iedereen toegankelijk

- Leerlingenvervoer verbeteren

- Zorg voor de juiste startkwalificaties

- Stimuleren van een leven lang leren

- Laaggeletterdheid aanpakken

- De aantrekkelijkheid van de stad vergroten voor studenten

- Meer aandacht voor het mbo

- Zorgen voor toekomstbestendige, duurzame huisvesting

- Internationalisering van het onderwijs ondersteunen


Van jong tot oud, voor iedereen het beste onderwijs