Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed werk

Bij goed onderwijs hoort natuurlijk ook een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en een goed ondernemersklimaat. Zo verzilveren we onze inspanning in het onderwijs. Om in te spelen op veranderingen als internationalisering, digitalisering en robotisering is het belangrijk extra aandacht te hebben voor een goede mix aan bedrijvigheid in onze regio. De logistieke sector is belangrijk voor Tilburg, maar Tilburg biedt veel meer kansen. De maakindustrie, de creatieve sector en de recreatieve sector zijn volop in ontwikkeling, net als de (zakelijke) dienstverlening en de zorg. Samen met onze kennisinstellingen - van mbo tot universiteit - zijn we in staat om hier succesvol op in te spelen. Dat doen we door te werken aan de volgende speerpunten:

- Ruim baan maken voor kennis in de Spoorzone

- Koesteren van de maakindustrie

- Verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers

- Ruimte bieden aan vernieuwende ondernemers

- Werken aan nog aantrekkelijker worden voor toeristen

- Benutten van al het talent door extra aandacht te geven aan jongeren, startende ZZP-ers, statushouders en 55-plussers

Arbeidskansen voor iedereen