Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed wonen

De komende decennia zal het inwonertal van de gemeente Tilburg blijven groeien. Dus moeten we voldoende nieuwe woningen bouwen en zorgen dat er voor de verschillende doelgroepen voldoende passende woonruimte komt. Duurzaam, groen en samen. Dat doen we met de volgende punten:

- Zorgen voor nieuwe sociale huurwoningen en huurwoningen voor middeninkomens

- Opnieuw inzetten van startersleningen voor het kopen van de eerste woning

- Zorgen voor nieuwe studentenwoningen

- Ruimte maken voor de woonwensen van senioren

- Ruimte maken voor duurzame hoogbouw in de binnenstad

- Inperken van de welstandseisen voor zonnepanelen

- Uitbreiden duurzaamheidsleningen, ook voor huizen met een hogere WOZ-waarde

- Vooruitstrevende inwoners bij het verduurzamen van hun woning ondersteunen met groene bouwleges

- Samen met woningcorporaties intensiveren van de verduurzaming van de huurwoningen

Duurzaam, groen en samen