Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Krachtige cultuur

D66 Tilburg gelooft dat kunst en cultuur van grote waarde zijn voor het leef- en vestigings-klimaat van de stad. Kunst en cultuur hebben een eigen zelfstandige waarde maar zijn ook belangrijk voor de ontspanning en persoonlijke ontwikkeling van alle Tilburgers. De economische aantrekkelijkheid en veiligheid van de stad wordt er enorm door versterkt. Tegen de stroom in heeft D66 Tilburg zich hard gemaakt voor het koesteren van en investeren in cultuur. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Met het cultuurplan 2017-2020 is in Tilburg eindelijk weer een ambitieuze goede basis gelegd voor een bruisende culturele sector. We zijn trots op de toegenomen samenwerking tussen gemeente en de partners. Er is op veel plekken nieuw ondernemerschap ontstaan en gewerkt aan verdere uitbouw van ons nationaal en internationaal imago. D66 Tilburg wil deze basis graag verder uitbouwen en zo nodig extra investeringen doen. Talentontwikkeling blijft een belangrijk uitgangspunt, dus de ingezette vernieuwende koers in cultuureducatie blijft een prioriteit.

- Uitbreiden van het Makersfonds

- Zorgen voor voldoende ateliers en repetitieruimtes

- Meer ruimte voor cultuur in de Reeshof

- Kinderen en volwassenen genieten van cultuur door extra investeringen in regelingen zoals de Meedoenregeling

- Beter zichtbaar maken en uitdragen van het culturele erfgoed

- Bouwen aan sterke cultuurkernen op meerdere plaatsen in de gemeente

- Ruimte bieden aan evenementen en werken aan de komst van een nieuw evenemententaerrein voor grote evenementen

- Zorgen voor goede huisvesting voor de Hall of Fame

Bruisende culturele sector