Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mobiliteit

In 2016 is de nieuwe Mobiliteitsaanpak Tilburg 2040 vastgesteld. Met deze aanpak slaat gemeente Tilburg een nieuwe weg in. De ambities zijn fors, zoals de ambitie om koploper te willen zijn op het gebied van duurzame mobiliteit, nationaal en internationaal. Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, milieu en klimaat. Duurzame mobiliteit kan ook worden ingezet om de gezondheid te verbeteren, door bijvoorbeeld het schoner maken van de lucht en het ruimte bieden aan de voetganger. Kortom, D66 zet volop in op een schone, leefbare, gezonde en bereikbare stad.

- Ruimte voor de voetganger staat centraal

- Goede fietsverbindingen aanleggen, zoals snelfietsroutes tussen de steden en dorpen

- Ruimere openingstijden fietsenstallingen

- Meer openbare laadpunten voor elektrische fietsen

- Meer leen- en deelfietsmogelijkheden

- Experimenten met slim openbaar vervoer op plaatsen waar geen bushalte meer is

- Openbaar vervoer goed toegankelijk voor ouderen

- Emissievrij openbaar vervoer

- Investeren in een veilig en stil spoor

- Een treinstation in Berkel-Enschot

- Inzetten voor het Nachtnet

- D66 is voor BrabantRail

- Betaalbare eerste parkeervergunning

- Meer openbare laadplaatsen voor elektrische auto’s

- Stimuleren van het gebruik van deelauto’s

- Autoluwe binnenstad én Piushaven

- Cityring veiliger en toegankelijker

- Verbreding A58 tussen Eindhoven en Breda

- Emissievrij gemeentelijk wagenpark

- Slimme en schone bevoorrading van de gemeente

Ruimte voor voetganger, fiets en auto