Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Stedelijke ontwikkeling

Tilburg timmert zichtbaar aan de weg. We ontworstelen ons daarmee in een hoog tempo aan een wat grijs imago. In Tilburg gebeurt het, en dat wil D66 Tilburg de komende jaren met veel kracht doorzetten. Verschillende gebieden zijn in ontwikkeling en verdienen specifieke aandacht met het doel om Tilburg aantrekkelijk te maken en te houden voor bewoners en bezoekers. Dat doen we met de volgende punten:

- Investeren in een ondernemende Spoorzone met een rauw randje

- Trein- en busstation herontwikkelen

- Doorbouwen aan de Piushaven voor bijzonder vormen van duurzaam wonen, werken en recreëren

- De binnenstad verder verbeteren en vergroenen - o.a. dwaalgebied en Emmapassage

- Het Koningsplein herontwikkelen tot groen plein waar werken, wonen en leren samen komen

- Het Museumkwartier verbinden en versterken

- Verder investeren in onze wijkwinkelcentra

- Beschermen én duurzaam hergebruiken van cultuur historisch erfgoed

- Herontwikkelen van kantoren tot woningen

Ruimte om te wonen, te werken en te genieten