Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen, samenleven en bestuur

- Steun voor de starter op de woningmarkt
- Stimuleren duurzaam vervoer en wonen
- Milieustraat Berkel-Enschot moet blijven
- Bestuur democratisch en transparant

Tilburg is een stad met vele bijzondere buurten en met het prachtige Udenhout en Berkel-Enschot vormt het een karaktervolle gemeente. Het is een prettige stad om te wonen, leven en werken. Dit willen we behouden en versterken. Er zijn ook nog grote kansen om iets bijzonders toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan de Spoorzone, de Piushaven en Koningsoord in Berkel-Enschot. Samen met het stadscentrum vormen zij de levendige ontmoetingsplekken van Tilburg. Het realiseren van het grootste stadsbos van Nederland is ook een grote wens van D66.

D66 wil dat er in Tilburg ruimte is voor iedereen, ongeacht inkomen of leeftijd. Iedereen moet kunnen wonen in een woning die past bij zijn of haar woonwensen, situatie en leefstijl.

D66 stimuleert duurzame vormen van mobiliteit. D66 wil dat Tilburg in de toekomst ook goed bereikbaar is, maar dan wel zo duurzaam mogelijk. Wij willen mensen verleiden om te kiezen voor schone alternatieven.
Het besturen van onze gemeente gebeurt zo veel mogelijk samen met de inwoners. En voor D66 vanzelfsprekend: transparant met sterke democratische controle.

Sluitend begroten = eerlijk besturen:
D66 staat voor eerlijk en deugdelijk financieel beleid. We nemen geen lening op kosten van toekomstige Tilburgers.

Tilburg in internationaal perspectief:
D66 durft de blik ver naar buiten te richten. D66 vertrouwt op de eigen kracht van de Tilburgers en hun besef dat de wereld één is in wederzijdse belangen. Met de blik naar buiten ontwikkelen we nieuwe perspectieven op het gebied van cultuur, economische ontwikkeling en maatschappelijke thema's.

Samen maken we Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout

Standpunten