Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg, zekerheid en welzijn

- Wijkverpleegkundige centraal in de zorg
- D66 omarmt mantelzorg
- Jeugdzorg: het kind centraal
- Weer aan het werk door de scholingslening

Wanneer we hulp nodig hebben, helpen we elkaar, we vragen en bieden hulp, we helpen elkaar om vanuit de eigen kracht er weer bovenop te komen. Bij ziekte en gebrek, werkloosheid en armoede laten wij ons, jong en oud, zorgverleners, hulpverleners, vrienden, familie en buren, van onze beste kant zien. We wantrouwen elkaar niet, we controleren wel of geld en middelen goed ingezet worden.Elkaar helpen de eigen kracht te hervinden.