Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorgen voor jezelf en elkaar

Zorg gaat over gezondheid, over praktische, medische of psychische ondersteuning en begeleiding als je het zelf (even) niet redt. Naast de eigen verantwoordelijkheid is er sinds 2015 ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de overheid neergelegd. In Tilburg is deze grote verandering goed verlopen. De kwaliteit en het aanbod is nog steeds goed, inwoners zijn over het algemeen tevreden en de samenwerking met de buurgemeenten en de zorgprofessionals verloopt ook goed. Op het gebied van jeugdhulp is een sterk innovatieprogramma ontwikkeld. Tilburg staat met een aantal thema's (voorkomen kindermishandeling, zwangerschapspreventie, schuldhulpverlening) stevig op de kaart. Toch is er nog voldoende ruimte voor verbetering en versterking. Zodat we de zorg ook in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk, innovatief en betaalbaar houden. Daar zorgen we voor met de volgende punten:
- Wijkgerichte aanpak van zorg

- Ondersteunen bij het bouwen aan netwerken voor inwoners

- Mantelzorgers ondersteunen, onder andere met voldoende ‘respijtzorgers’

- Investeren in een inclusieve, tolerante stad

- De overgang naar volwassen worden vergemakkelijken: 18- en 18+

- Voorkomen van schulden en helpen bij schulden

- Maatwerk in ondersteuning van onze inwoners

- Samenwerking met professionals - een gezin, een plan, een coördinator

- Bereikbaarheid van de zorg verbeteren

- Regeldruk voor inwoners en professionals verlagen

- Innovatie in de zorg stimuleren

We houden de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar